“Šilutės Sandoroje” – 20-oji adventinė senjorų šventė

“Šilutės sandoroje” dvidešimtą kartą vyko senjorų adventinė šventė. Šventę sandoriečiams padeda ruošti Rostoko-Gehlsdorfo šv. Mykolo ev. liuteronų parapijos nariai. Jų pirktomis vaišėmis yra padengiami stalai. Po šventės, kiekvienas dalyvis namo parsineša maišelį su dovanomis.

Šiemet jubiliejinėje Šilutės adventinėje šventėje dalyvavo devyni rostokiečiai: Franz Lausch, Klaus Dieter Schubert, Eckhard Wegner, Rene Gaede, Lisel Pukis, Angela Topp, Manuela Bruhn, Jana Serafin ir kunigas Dietmar Cassel. Read more »

Seminaras moterims “Šilutės Sandoroje”

Spalio 17 d. “Šilutės Sandoroje” vyko seminaras moterims, kurio tema “Moters vaidmuo bažnyčioje”. Jį pravedė diakonesė Rao Grace iš Liuteronų bažnyčios Misurio sinodo JAV. Read more »

Senjorų dienai pažymėti – kelionė į Klaipėdą

2015-10-02 “Šilutės Sandora” (vad. Astrita Liepienė) dovanojo senjorams kelionę į Klaipėdą, kurios metu buvo aplankytas delfinariumas.  Read more »

Šilutės parapija atsisveikino su Erna Dreyszas

2015-09-27 Šilutės parapija atsisveikino su misioniere Erna Dreyszas iš Kylio (Vokietija), kuri paskutinę vasarą praleido darbuodamasi Šilutėje. Dėl amžiaus ir prastėjančios sveikatos, Erna Dreyszas nusprendė kitais metais nebevykti į Lietuvą. Read more »

Šiaurės Vokietijos bažnyčios konsultacijos (II)

Nuotraukoje: Konsultacijose Breklume dalyvavę vyskupai.

Po pažintinės išvykos po įvairias Šiaurės Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios dalis, visi konsultacijų delegatai persikėlė į Breklum misijos centrą.  Read more »

Šiaurės Vokietijos bažnyčios konsultacijos (I)

Rugsėjo 12 – 21 dienomis Hamburge vyko Šiaurinės Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios (vok. Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland) konsultacijos. Konsultacijose dalyvavo apie 60 delegatų iš įvairių pasaulio šalių: Anglijos, Estijos, Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Olandijos, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos, Švedijos, JAV, Argentinos, Brazilijos,  Kongo, Kenijos, Pietų Afrikos respublikos, Tanzanijos, Kinijos, Indijos, Izraelio ir Filipinų.  Read more »

Auksinės konfirmacijos šventė

2015-08-30. Auksinės konfirmacijos šventė Šilutėje.

Pamaldos su “Muzikos sandraugos” vasaros giedojimo ir vargonavimo seminaro choru

2015-08-09 Šilutėje pamaldose giedojo LEMBS vasaros giedojimo ir vargonavimo seminaro choras. Choristai atliko skirtingų kompozitorių sukurtas Mišių dalis, kurios buvo įterptos į įprastą pamaldų liturgiją. Pamaldų pabaigoje buvo surengtas trumpas koncertas.

Apie seminarą plačiau skaitykite čia… (choras.lt)