Lietuviška kasdienybė švedų akimis

Balandžio 24 – 29 dienomis Šilutės parapijos namuose įrengtame svečių kambaryje trumpam vėl apsigyveno du svečiai iš Švedijos. Vienas jų šilutiškiams jau gerai pažįstamas – Sven-Erik Anderson, o kitas – pirmą kartą apsilankęs Lietuvoje jo kaimynas Sture Lindquist. Sven-Erik (sulietuvinus būtų – Svenas Erikas) lankėsi jau kokį septintą kartą. Ovansjö parapijoje jis dirba ūkvedžiu. Pirmą [...]

Kun. R. Moro kunigavimo ir santuokos jubiliejus

 Balandžio mėnesį šventinėse pamaldose Irma Morienė ir kun. Rencholdas Moras paminėjo 25 metų  santuokos jubiliejų.  Pamaldų metu Irma ir Reincholdas atnaujino ankščiau duotus įžadus vienas kitam. Sekmadienį, kunigas R. Moras paminėjo dar vieną jubiliejų – 25 metų kunigavimo sukaktį. Nuotraukoje: Pirma eilė:  Robertas Moras, Irma Morienė, kun. Reincholdas Moras, Renata Moraitė. Antra eilė: Vysk. Mindaugas [...]