Lietuviška kasdienybė švedų akimis

Balandžio 24 – 29 dienomis Šilutės parapijos namuose įrengtame svečių kambaryje trumpam vėl apsigyveno du svečiai iš Švedijos. Vienas jų šilutiškiams jau gerai pažįstamas – Sven-Erik Anderson, o kitas – pirmą kartą apsilankęs Lietuvoje jo kaimynas Sture Lindquist. Sven-Erik (sulietuvinus būtų – Svenas Erikas) lankėsi jau kokį septintą kartą. Ovansjö parapijoje jis dirba ūkvedžiu. Pirmą [...]