Konfirmacijos pamaldos Švedijoje

Gegužės 25-28 d. per Sekmines LEBMS jaunimo choro „Cantate Domino“ nariai ir keli Šilutės liuteronų parapijos nariai dalyvavo Švedijoje Ovansjö parapijoje vykusioje konfirmacijos šventėje. Tokiu būdu jau ne pirmus metus bandome palaikyti draugiškus ryšius tarp Švedijos liuteronų bažnyčiai priklausančios Ovansjö parapijos ir Lietuvos ev. liut. bažnyčiai priklausančios Šilutės parapijos.

Šilutės svečiai iš Švedijos

Gegužės mėnesio pradžioje (4-7 d.), šaltiems orams nesitraukiant, o šiltiems, dar neskubant į Lietuvą, Šilutėje lankėsi svečiai iš Švedijos. Lietuvoje teko patiems patirti vieną mūsų kasdienybės ypatybę – „šaltąjį periodą“ kai šildymas jau atjungtas, o saulutė dar nepajėgia įšildyti pastatų mūrų. Tad, galima sakyti, Šilutė svečius pasitiko šaltai: šaltais viešbučio kambariais, dar gana vėsiais orais, [...]