Konfirmacija Šilutėje

2007 metų birželio 10 dieną Šilutėje įvyko konfirmacijos šventė. Prieš konfirmaciją: švedų kunigo Murray dovana konfirmantams – pabuvimas boulingo klube.

Pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje

Nuotraukoje: kun. R. Moras (Klaipėda), kun. R. Mikalauskas (Biržai) ir kun. R. Šemeklis (Šilutė). Chorų šventės metu Biržuose Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia paminėjo svarbią sukaktį – 450 metų nuo pirmojo Sinodo jubiliejų. Sekmadienį Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vykusiose pamaldose kartu su gen. superintendentu Rimu Mikalausku ir diak. Sigita Švambariene, dalyvavo ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai [...]

Chorų Šventė Biržuose

“Paskendę savo kasdienybės rūpesčiuose dažnai pamirštame, kad Viešpats mus kviečia ne tik tikėjimo tarnystei kasdieniniuose rūpesčiuose, bet ir tikėjimo bendrai šventei”. plačiau…