Pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje

Nuotraukoje: kun. R. Moras (Klaipėda), kun. R. Mikalauskas (Biržai) ir kun. R. Šemeklis (Šilutė). Chorų šventės metu Biržuose Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia paminėjo svarbią sukaktį – 450 metų nuo pirmojo Sinodo jubiliejų. Sekmadienį Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vykusiose pamaldose kartu su gen. superintendentu Rimu Mikalausku ir diak. Sigita Švambariene, dalyvavo ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai [...]