Pailsėjo evangelikų liuteronų parapijos vaikai

  Praėjusią savaitę kelios dešimtys Šilutės evangelikų liuteronų parapijos šeimų vaikų ilsėjosi labdaros organizacijos “Sandora” ir kunigo Remigijaus Šemeklio organizuotoje vasaros poilsio stovykloje “Išmokime melstis”. Į stovyklą pakviesti ir 5 Angelikos Grikšienės šeimynos globotiniai. Stovykla organizuojama jau nebe pirmus metus. Vaikai joje dalyvauja religinio turinio pamokėlėse, lanko įvairius būrelius, kuriuos veda vyresni parapijos jaunuoliai ir [...]

Suaugusių ir auksinė konfirmacija

 Nuotraukoje (iš kairės): Auksinė konfirmantė – Erika Matspreikšienė (Engelkytė), bei pirmą kartą priėmę Altoriaus Sakramentą – Edmundas Paplauskas ir Virginija Paplauskienė. Sveikiname ir linkime būti tvirtiems Viešpatyje! Apaštalas Jonas moko: “Praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius” (I Jn. 2,17).