Pirmas žingsnis link artimesnės draugystės su anglikonų bažnyčia Velse

Nuotraukoje: dvasininkai priešais St Bridget’s bažnyčią po pamaldų. Antroje eilėje (iš kairės į dešinę): Arkidiakonas Philip Morris (Velsas), kun. Karl Erik Tysk (Švedija), kun. Remigijus Šemeklis (Lietuva). Pirmoje: lektorė Hazel Norfolk ir kunigė Moira Spence (Velsas).