Peržengiant metų sandūrą

kun. Ridas Tamulis Štai palydime dar vienus kalendorinius metus ir pasitinkame Naujuosius. Kad ir senstame, kad ir kaip sunkėtų ar komplikuotųsi mūsų gyvenimas, Naujųjų metų pasitikimas visuomet yra vilties šventė. Vilties, kad ateinantys metai atneš ne vien rūpesčių, bet ir savų džiaugsmų bei malonių staigmenų, kad Viešpats išves iš tų rūpesčių ar vargų, kurie vargino [...]

Santuoka ir krikštas

Nuotraukoje: Sekmadienį pamaldų metu buvo sutuokti švedas Peter Johansson ir Viktorija Toleikienė. Nuotraukoje: Pakrikštyti Felix Johansson ir Linnea Johansson iš Švedijos (stovi iš abiejų jaunųjų pusių).

Santuoka

Nuotraukoje: Agnės Macaitės ir Kęsto Jeneckio santuoka. Santuokos pamokslas.

kun. Ernsto Roggos kalėdinis sveikinimas

Ernst Rogga Širdingai sveikinu visus su Šv. Kalėdom ir linkiu palaimintų Naujų 2008 metų!

Apie pinigus ir aukojimą

kun. Ridas Tamulis Viena iš apaštalui Pauliui brangių idėjų, kurią jis stengėsi įgyvendinti, buvo aukų rinkimas stokojančiai Jeruzalės Bažnyčiai. Paulius priminė pareigą pagoniškųjų kraštų krikščionių bendruomenėms gausiomis aukomis paremti Jeruzalės krikščionis. Jeruzalės Bažnyčia buvo krikščionybės lopšys, tačiau tuo metu ji buvo nuskurdusi. Žydai krikščionys dar su nepasitikėjimu žvelgė į pagoniškųjų kraštų krikščionis, ir Paulius čia [...]

Koncertavo Palangos orkestras

Nuotraukoje: Palangos orkestras. PALANGOS ORKESTRO REPERTUARAS: Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje gruodžio 28 d. 18,00 val. James Curnow A Christmas Celebration (Kalėdų šventė) G. Giordani Caro Mio Ben Roland Cardon A European Christmas (Europietiškos Kalėdos) Thomas Doss Dona Nobis Pacem Philip Sparke Carol of the Shepherds (Piemenėlių choralas) Hayato Hirose Moment Musical (Muzikos akimirka) Kurt Gäble [...]

Būkite ramūs kaip kūdikiai, kol…

kun. Remigijus Šemeklis Atėjo Kalėdos. Pirkimo, pasirengimų, dovanėlių pakavimo ir įvairių mažų rūpesčių maratonas baigėsi. Staiga tapo ramu ir gera. Taip būna, kai pasieki savo tikslo.

Gražiausios akimirkos iš Kūčių pamaldų

Nuotraukoje: Gieda Šilutės parapijos merginų ansamblis. Vadovė Edita Vaškaitytė. (E. Vaškaitytės nuotr.) Nuotraukoje: Konfirmantai su sekmadieninės mokyklos vaikais praneša džiaugsmingą žinią apie užgimusį kūdikėlį. (E. Vaškaitytės nuotr.) Nuotraukoje: Dovanas reikėjo “užsidirbti”: vaikai sakė eilėraščius ir giedojo giesmes. (E. Vaškaitytės nuotr.) Nuotraukoje: Merginų ansamblis su į pamaldas užsukusiu Kalėdų seneliu. (E. Vaškaitytės nuotr.) Už dovanėles nuoširdžiai [...]

Martynas Liuteris: Jums gimė Gelbėtojas!

Dr. Martynas Liuteris Tomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis ėjo [...]

Šiemet vaikus džiugins kalėdinės dovanėlės iš Švedijos

Nuotraukoje: dovanas į Šilutę atvežę Sven-Erik Andersson ir Maria Norström. Širdį užlieja šiluma ir darosi labai gera, kai gauni nors mažą, bet su meile supakuotą dovanėlę. Ji primena, kad nesi vienas kaip pirštas, visų aplinkinių seniai pamirštas ir nuo pasaulio atskirtas abejingumo sienomis. Net maža dovanėlė reiškia, kad kažkam dar yra brangi tavo gyvybė, ar, [...]