Gražiausios akimirkos iš Kūčių pamaldų

Nuotraukoje: Gieda Šilutės parapijos merginų ansamblis. Vadovė Edita Vaškaitytė. (E. Vaškaitytės nuotr.) Nuotraukoje: Konfirmantai su sekmadieninės mokyklos vaikais praneša džiaugsmingą žinią apie užgimusį kūdikėlį. (E. Vaškaitytės nuotr.) Nuotraukoje: Dovanas reikėjo “užsidirbti”: vaikai sakė eilėraščius ir giedojo giesmes. (E. Vaškaitytės nuotr.) Nuotraukoje: Merginų ansamblis su į pamaldas užsukusiu Kalėdų seneliu. (E. Vaškaitytės nuotr.) Už dovanėles nuoširdžiai [...]

Martynas Liuteris: Jums gimė Gelbėtojas!

Dr. Martynas Liuteris Tomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis ėjo [...]