Santuoka

Nuotraukoje: Agnės Macaitės ir Kęsto Jeneckio santuoka. Santuokos pamokslas.

kun. Ernsto Roggos kalėdinis sveikinimas

Ernst Rogga Širdingai sveikinu visus su Šv. Kalėdom ir linkiu palaimintų Naujų 2008 metų!

Apie pinigus ir aukojimą

kun. Ridas Tamulis Viena iš apaštalui Pauliui brangių idėjų, kurią jis stengėsi įgyvendinti, buvo aukų rinkimas stokojančiai Jeruzalės Bažnyčiai. Paulius priminė pareigą pagoniškųjų kraštų krikščionių bendruomenėms gausiomis aukomis paremti Jeruzalės krikščionis. Jeruzalės Bažnyčia buvo krikščionybės lopšys, tačiau tuo metu ji buvo nuskurdusi. Žydai krikščionys dar su nepasitikėjimu žvelgė į pagoniškųjų kraštų krikščionis, ir Paulius čia [...]