Visi krikščionys po vienu stogu

Nijolė KOSKIENĖ Nuotraukoje: Biržų evangelikų liuteronų parapijos klebonas kun. Arvydas Malinauskas atsisveikina su ekumeninių pamaldų svečiais. Biržai arčiausiai popiežiaus ir Dievo. Bent jau toks įspūdis susidarė, apsilankius ekumeninės savaitės pamaldose. Praeitą savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio, penkiose skirtingų krikščioniškų konfesijų bažnyčiose penkių bažnyčių atstovai drauge laimino visus tikinčiuosius. Krikščionys pagaliau susivienijo? plačiau…  skrastas.lt

Ramučių gyvenimą išjudino bendruomenė

Audra VENCKUVIENĖ Ramučiai – Šilutės rajono kaimas, esantis už 6 kilometrų į vakarus nuo Gardamo. Iki Šilutės – 10 kilometrų. Pro kaimą prateka Tenenys, šalia – 54 hektarų ploto tvenkinys. Ramučiuose – maždaug 200 gyventojų.   Nuotraukoje: Ramučių evangelikų liuteronų bažnyčia. Atvykę keliu iš Gardamo, slidžiu vingiu pro seną šilą lėtai riedėjome į pakalnę, pervažiavome [...]

Krikščioniškasis tikėjimas mediko darbe

Eglė ŽEMAITIENĖ Kaip vienas iš akademinės sielovados, vykstančios tiek Kauno medicinos universiteto klinikose, tiek Kauno medicinos universitete renginių buvo klinikinio psichologo Juliaus Kvederausko paskaita medikams“ Krikščioniškasis tikėjimas mediko darbe“, kurioje lektorius pažvelgė į tikėjimą kiek netikėtu aspektu – žvilgsniu iš keturių žmogaus psichologinių pasaulių – kūniškojo, socialinio, psichologinio ir dvasinio. plačiau… bernardinai.lt

Žodi, nekrisk ant akmens

Ištrauka ir romano Edita BARAUSKIENĖ Apie Martyną Liuterį Mažvydas buvo daug girdėjęs iš savo mokytojų Abraomo Kulviečio ir Stanislovo Lietuvio. Jis pats nuo mažens troško išgirsti kuo daugiau apie apaštalų laiškus, kurie ligi Švėkšnos dar nebuvo atėję. Besimokydamas Vilniuje, Kulviečio mokykloje, jis pagaliau su tais laiškais susipažino ir suprato, ko Dievas nori iš žmonių. Mažvydas [...]

Teologijos centro choras

Linda Šemeklienė Edita Fiodorova į Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos Sandraugos (LEBMS) veiklą įsijungė 2002 metais, Sandraugos pirmininkės Lauros Matuzaitės kvietimu. L. Matuzaitei išvykstant bažnytinės muzikos studijoms į Vokietiją, E. Fiodorova 2003 m. rudenį buvo išrinkta eiti choro „Cantate Domino“ vadovės pareigas. Chorui vadovavo iki 2007 metų vasaros, iki L. Matuzaitės studijų Vokietijoje pabaigos.

Pirmosios ekumeninės pamaldos Lietuvoje

Algirdas ŽEMAITAITIS Jau įprasta tampančios ekumeninės savaitės (sausio 18-25 d.) proga, skaitytojams siūlome prisiminti ekumeninių pamaldų pradžią Lietuvoje.

Bažnyčia – maldos namai ir paveldo objektas. Ar tai suderinama?

G. Kajėnas ir D. Žemaitytė Bažnyčia vieniems – tai visų pirma maldos namai, bendruomenės rinkimosi vieta, kitiems – paveldo objektas, atliekantis tarsi ir muziejaus funkciją. Restauruojant senas bažnyčias, neretai nuomonės išsiskiria – kunigai nori pagerinti sąlygas tikintiesiems ar piligrimams, o paveldosaugininkai prieštarauja, kad būtų įnešami modernūs pakeitimai, galintys neigiamai paveikti bažnyčių pastatų konstrukciją, ir kaltina [...]

Maldos už krikščionių vienybę savaitė

2008 m. sausio 18-25 dienomis paminėta jubiliejinė 100-oji maldos už krikščionių vienybę savaitė. Jos metu, įvairiuose miestuose buvo rengiamos ekumeninės pamaldos, kuriose skirtingų konfesijų žmonės rinkosi bendrai maldai. NUOTRAUKOS IŠ 2008 M. EKUMENINIŲ PAMALDŲ: Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje. Šakių evangelikų liuteronų bažnyčioje. Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Klaipėdos universiteto Teologijos katedros Evangelijos koplyčioje. STRAIPSNIAI, PASISAKYMAI apie [...]

Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universitete

Nuotraukoje: Ekumeninės maldos vadovai: (iš kairės) Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios „Unitas Lithuaniae” generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Romos katalikų bažnyčios Telšių vyskupas Jonas Boruta. Nuotraukoje: Klaipėdos universiteto Rektorius prof. Vladas Žulkus. Nuotraukoje: Vargonininkė Edita Vaškaitytė (kairėje). Teologijos Centro chorui dirigavo Gintarė Milkerienė (dešinėje).

Ekumeninės pamaldos

Šiais metais „Maldų už krikščionių vienybę savaitė“ pažymi 100 metų jubiliejų. Pirmą kartą tokia intencija melstasi 1908 m. sausio 18-25 dienomis. Antri metai iš eilės, ekumeninių pamaldų organizatoriais tapo Šilutės evangelikų liuteronų parapija. Nuotraukoje: Ekumeniniam maldos vakarui vadovavo kun. Remigijus Šemeklis (Šilutės liuteronų parapija).