Skirtingų tikėjimų žmonės meldėsi drauge

Edita VAŠKAITYTĖ Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo kasmet skelbiama maldos už krikščionių vienybę savaitė. Pagrindinis jos tikslas – suvienyti skirtingų tikėjimų žmones, skatinti skirtingų religinių konfesijų dvasininkus bendradarbiauti.

Tikėjimas turi mus keisti, o ne mes tikėjimą pagal įgeidžius

Andrius Navickas Interviu su Lietuvos liuteronų bažnyčios vyskupu Mindaugu Sabučiu Mindaugas Sabutis gimė 1975 metais Tauragėje. 1997 metais ordinuotas kunigu. Nuo 1998 metų gruodžio mėnesio iki šiol yra Vilniaus parapijos kunigu. 2004 metų balandžio 24 dieną buvo išrinktas vyskupu. Šiuo metu jis yra vienintelis liuteronų vyskupas Lietuvoje ir tik trečias vyskupas per visą Lietuvos evangelikų [...]

Seneliams skambėjo giesmės

Vaidotas Vilkas Šilutės evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis ir grupelė bažnyčios choro narių surengė giesmių popietę Šilutės senelių globos namų gyventojams. Skambėjusios giesmės ne vienam senoliui išspaudė ašaras, vyko pokalbis apie žmogaus dvasios turtus ir tarpusavio pagalbą. Nuotraukoje: Šilutės evangelikų liuteronų parapijos choristai.

Paliesti visa esybe

Interviu su Holstein-Lübeck liuteronų vyskupės Bärbel Wartenberg-Potter Šiaurės Elbės bažnyčioje vyru, metodistų bažnyčios kunigu dr. Philip Potter. Ilgas ir garbingas Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) gyvavimas neatsiejamai susipynęs su daugybės žmonių, kurių vardai išsibarstę Federacijos istorijos puslapiuose, gyvenimu. Vienas tokių žmonių yra Philipas Potteris (g.1921 08 19 Dominikoje) – viena ryškiausių ekumeninio judėjimo asmenybių. Jau [...]

ŠABAS padarytas žmogui

kun. Remigijus Šemeklis „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats“ (Mk. 2, 23-28). Nors fariziejai, gal ir yra teisūs, kai pagal Įstatymo raidę ima priekaištauti dėl šabo įstatymo sulaužymo, bet Jėzus – būsimasis karalius, atpirkėjas ir viso pasaulio valdovas, mokinius išteisina sakydamas: „Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats“. Kristus [...]

Visos Lietuvos liuteronų bažnyčios naujametinės pamaldos Vilniuje

Nuotraukoje: Laiminamas naujasis liuteronų bažnyčios giesmynas “Krikščioniškos giesmės”: vysk. M. Sabutis (prie altoriaus), naująjį bažnyčios giesmyną laiko diak. Juozas Mišeikis. Po penkiolikos sunkaus darbo metų, Konsistorijos patvirtinta giesmyno sudarymo komisija (pirmininkas kun. dr. Darius Petkūnas, sudarytojas – Liudvikas Fetingis bei bendradarbiai iš Klaipėdos Universiteto), pagaliau užbaigė visai bažnyčiai reikalingą darbą. Vilniuje įvyko pirmosios pamaldos, kuriose [...]

„Krikščioniškos giesmės“ – po šimtmečių pertrūkio…

Astrida Petraitytė Sausio pradžioje vienoje iš Lietuvos liuteroniškųjų bažnyčių tradiciškai vyksta Viešpaties metų pradžios pamaldos, kurios ne tik suteikia progą tos parapijos liuteronims patirti šventę, bet ir sutelkia bendrai maldai bei apmąstymams kone po visą šalį – ne tik Vakarų Lietuvoje – išsibarsčiusius kunigus. 2008-ųjų pradžios pamaldos įvyko Vilniuje. Tiesa, kiek pavėluotai – sausio dvyliktą, [...]

Naujus Viešpaties metus Lietuvos evangelikai liuteronai pasitiko su nauju giesmynu

Kęstutis Pulokas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje yra susiklosčiusi tradicija – kiekvienų metų pradžioje, dažniausiai šeštadienį prieš Išminčių, arba Trijų Karalių, šventę, vienoje kurioje parapijoje į iškilmingas įžangines Naujų metų pamaldas susirenka visos Lietuvos liuteronų kunigai bei kiti tikintieji, kad tikėjimo namiškių bendrystėje su giesme, malda ir Dievo žodžio apmąstymu įžengtų į dar vienus Viešpaties metus. [...]

Išleistas naujas liuteronų giesmynas su gaidomis

Rasa Mikalajūnienė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje – ypatingos svarbos įvykis: išleistas naujas giesmynas “Krikščioniškos giesmės”. Kaip pasakoja giesmyną išleidusios Lietuvos Biblijos draugijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Sabutienė, po Martyno Mažvydo giesmynų, išleistų XVIa., – tai pirmasis liuteroniškas giesmynas su gaidomis. 10000 egz. tiražu kietais viršeliais išleistoje knygoje parapijiečiai ras 580 atnaujintų giesmių (senajame buvo 368 giesmės). [...]

Į choro vadoves – iš mokyklos suolo

Reda Kazlaitė Klaipėdos universiteto studentei Editai Vaškaitytei gabumų netrūksta: merginai paklūsta plunksna ir net penki instrumentai. Ji puikiai groja pianinu, vargonais, gitara, kanklėmis, išilgine barokine fleita. Mokydamasi dvyliktoje klasėje Edita įkūrė Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios merginų vokalinį ansamblį. Jis gyvuoja jau trejus metus. Šiuo metu žurnalistikos mokslus kremtanti gabi mergina tikina, kad muzika – tai [...]