Visos Lietuvos liuteronų bažnyčios naujametinės pamaldos Vilniuje

Nuotraukoje: Laiminamas naujasis liuteronų bažnyčios giesmynas “Krikščioniškos giesmės”: vysk. M. Sabutis (prie altoriaus), naująjį bažnyčios giesmyną laiko diak. Juozas Mišeikis. Po penkiolikos sunkaus darbo metų, Konsistorijos patvirtinta giesmyno sudarymo komisija (pirmininkas kun. dr. Darius Petkūnas, sudarytojas – Liudvikas Fetingis bei bendradarbiai iš Klaipėdos Universiteto), pagaliau užbaigė visai bažnyčiai reikalingą darbą. Vilniuje įvyko pirmosios pamaldos, kuriose [...]

„Krikščioniškos giesmės“ – po šimtmečių pertrūkio…

Astrida Petraitytė Sausio pradžioje vienoje iš Lietuvos liuteroniškųjų bažnyčių tradiciškai vyksta Viešpaties metų pradžios pamaldos, kurios ne tik suteikia progą tos parapijos liuteronims patirti šventę, bet ir sutelkia bendrai maldai bei apmąstymams kone po visą šalį – ne tik Vakarų Lietuvoje – išsibarsčiusius kunigus. 2008-ųjų pradžios pamaldos įvyko Vilniuje. Tiesa, kiek pavėluotai – sausio dvyliktą, [...]

Naujus Viešpaties metus Lietuvos evangelikai liuteronai pasitiko su nauju giesmynu

Kęstutis Pulokas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje yra susiklosčiusi tradicija – kiekvienų metų pradžioje, dažniausiai šeštadienį prieš Išminčių, arba Trijų Karalių, šventę, vienoje kurioje parapijoje į iškilmingas įžangines Naujų metų pamaldas susirenka visos Lietuvos liuteronų kunigai bei kiti tikintieji, kad tikėjimo namiškių bendrystėje su giesme, malda ir Dievo žodžio apmąstymu įžengtų į dar vienus Viešpaties metus. [...]