Religinių vardų, terminų, pavadinimų rašymo taisyklės

Aistė PANGONYTĖ 1. Di­džiąja rai­de ra­šo­mi tikriniai vardai ir išskirtinę reikšmę turintys pavadinimai bei terminai. Jeigu juos sudaro daugiau nei vienas žodis, didžiąja raide rašomi visi žodžiai. 2. Dau­ge­lis ki­tų re­li­gi­nių ter­mi­nų ir pa­va­di­ni­mų ra­šo­mi pa­gal ben­drą­ją pa­va­di­ni­mų ra­šy­mo tai­syk­lę: di­dži­ą­ja rai­de ra­šo­mas tik pir­ma­sis pa­va­di­ni­mo žo­dis (taip pat pa­va­di­ni­mą sudarantys tik­ri­niai var­dai). Didžiąja raide [...]

Stelmužės bažnyčia (Zarasų r.)

Seniau Stelmužės dvare gyvenę ir dirbę liuteronai latviai, todėl ir bažnytėlė buvusi liuteroniška. Vėliau šiame dvare buvo apgyvendinti lietuviai katalikai ir nuo to laiko bažnytėlė tapo katalikų šventove (nuo 1808 m). [...] Menotyrininkė Marija Matušakaitė pažymi, jog Stelmužės bažnyčios altoriaus ir sakyklos autorius nežinomas. Aišku tik, jog tokio tipo sakyklos plito XVII a. pabaigoje – [...]

Parduodama religija

Pamela TRUNK Anksčiau, kalbėdami apie plačias pasirinkimo galimybes, galvoje turėdavome tik produktus ir paslaugas. Jau nebe. Mūsų šiandieninė kultūra ant prekystalio padėjo ir religiją, kurią galima priimti pritaikius savo poreikiams. Manau, kad internetinio tinklo „Facebook“ profilio aprašyme toks pasirenkamas religingumas taikliai įvardintas – „išmaišyk ir priderink“(mix and match). Tai toks dvasingumas, kuris tarsi pritaikytas kaip [...]