Pasipriešinimas ir nuolankumas

“Lietuvos Evangelikų Kelio” pirmas 2008 metų numeris išspausdino liuteronų teologo ir kankinio Dietricho Bonhoefferio knygos citatas apie tikėjimą, krikščionybę, XXa. žmogaus tikėjimo prieigas. Šio teologo mintys “pasipriešinime ir nuolankume” kaip niekad aktualios ir XXIa. krikščionims priimantiems svarbius sprendimus: Kada būti nuolankiems, o kada pasakyti aiškų “ne”? Kuriuos dalykus būtina toleruoti, o kurie griauna tikėjimo ir [...]

Krikščioniška alternatyva

Andrius NAVICKAS Suprantu, kad patogu manyti, jog pasakojimas apie Kristaus kančią ir Prisikėlimą, priesakas mylėti savo priešus, kalbos apie maldos ir pasniko galią tėra du tūkstančius metų kartojama keista pasaka. Kiekvienas turi teisę taip manyti. Tikrai nemanau, kad būtų gerai, jei krikščionišką doktriną paverstume privaloma ideologija. Krikščionybei daugiau žaizdų padarė ne ateistiniai sąjūdžiai, bet pastangos [...]