Vynuogyno šeimininkai

Kun. Ridas TAMULIS Kristaus pasakytas palyginimas apie nedorus vynininkus pirmiausia liečia išrinktąją tautą. Bet kartu tai perspėjimas visų laikų žmonėms. Tai perspėjimas šiandieną mums. Dievas yra rūpestingas šeimininkas. Žemė su visomis savo gėrybėmis – tai puikus, žmogui pavestas vynuogynas. Žmogus tėra tik nuomininkas, ir tai jis privalo visada atsiminti. Deja, mūsų laikų žmogui nuolat gresia [...]

Miesto tvirtais pamatais beieškant

kun. Remigijus ŠEMEKLIS Auksinio Aitvaro apdovanojimą už gražias knygutes vaikams gavusi rašytoja Gloria Pitzer pastebėjo, kad tik senatvė ateina nededant jokių pastangų… Visiems kitiems dalykams – reikia įdėti daugiau ar mažiau pastangų arba už viską tenka sumokėti tam tikrą kainą. Sumokėti kainą – reiškia atsisakyti kažko vertingo.