Išspausdinta choralų knyga naujam Bažnyčios giesmynui

  Kovo 8 d. 10,30 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyks iškilmingas naujojo liuteronų Bažnyčios giesmyno “Krikščioniškos giesmės” choralų knygos vargonininkams pristatymas. Po pristymo – visuotinis Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos Sandraugos (LEBMS) susirinkimas. Visuotinio susirinkimo dienotvarkė.  

Nauji liuteronų Bažnyčios dvasininkai

Nuotraukoje: Andrius Stakelis Teologijos bakalauras Andrius Stakelis balandžio 19d. (šešt.) Plikių evangelikų liuteronų bažnyčioje bus įšventintas diakono tarnystei. Pamaldų pradžia 11,00 val. Nuotraukoje: Romualdas Liachavičius LELB Konsistorijos sprendimu, š.m. kovo 15 d. (šeštadienį) Romualdas Liachavičius bus įvestas tarnauti pilnateisiu kunigu liuteronų Bažnyčioje. Po šių pamaldų, Romualdas dirbs Klaipėdos parapijos antruoju kunigu (kunigu vikaru). Pamaldos vyks [...]

Sąžinė ir autoritetas

Gilbertas MEILAENDERIS Siūlome pirmąją dalį gilaus ir provokuojačio teksto, kurio autorius – liuteronų teologas Gilbertas Meilaenderis. Tekste svarstoma tema, kuri Lietuvoje, deja, kol kas nesulaukia atidesnių diskusijų – ką reiškia Bažnyčios autoritetas, kaip jis dera su individualia sąžine? Tekstas buvo skelbtas JAV leidžiamame teologiniame žurnale „The First Things“, kuris yra vienas iš „Bernardinai.lt“ partnerių. Kartu [...]