Meilė, kuri nuginkluoja ir į rankas priverčia imti palmių šakas

kun. Remigijus ŠEMEKLIS Jei despotui šimto ar tūkstančio žmonių gyvybė nieko nereiškia, tai krikščioniui netgi vieno kūdikio ar sunkiai sergančio žmogaus atimta gyvybė – didelė kaina. Jei despotai į savo gyvybę be jokios sąžinės graužaties išmainytų tūkstančių „ne tokių vertingų“ žmonių gyvybę, tai krikščionis, už galimybę išgelbėti bet kurią „nevertą“ gyvybę, mielai atiduotų savąją Kristaus [...]

Palmių sekmadienio mintys

kun. Romualdas LIACHAVIČIUS Liturginė diena prasideda nuo saulėlydžio, todėl jau šeštadienio išvakarėse yra skaitomi Švento rašto skaitiniai, susiję su ateinančios dienos tema, šiuo atveju – sekmadienio švente. Būtent todėl šiandiena mes skaitome Palmių Sekmadienio Evangeliją, kuri kaip šauklys mus kviečia – „ateik pasitikti Izraelio Karaliaus“.

Interviu su kunigu Romualdu

  Kun. Romualdas Liachavičius (1973-02-17) labiausiai žinomas kaip jaunimo giesmių autorius. Tokios giesmės ir dainelės kaip „Mielas mano drauge“, „Mūsų meilės giesmės skamba plačiai“, „Jėzaus vardui Danguje“, „Sėjau žirnius ir pupas“ bei kitos jau gerą dešimtmetį yra giedamos jaunimo stovyklose, susibūrimuose, pamaldose.

Klaipėdos parapija jau turi antrą kunigą

Kovo 15 d. (šešt.) popietę Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijoje tarnauti antruoju kunigu (vikaru) buvo įvestas kun. Romualdas Liachavičius. Nuotraukoje: (antra eilė iš kairės) kun. Reincholdas Moras, kun. Liudas Fetingis, (pirma eilė) kun. Romualdas Liachavičius, vysk. Mindaugas Sabutis. Nuotraukoje: Šventėje dalyvavę LELB dvasininkai. Pamaldų NUOTRAUKOS

Kovo 11 dienos minėjimo renginiai Šilutėje

Kovo 11 d. Šilutės kultūros ir pramogų centre buvo iškilmingai paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė. Renginio metu giedojo giesmes ir dainavo dainas įvairūs Šilutės chorai bei ansambliai. Šilutės savivaldybės vadovybės vardu svečius pasveikino Savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Skutulienė. Dvasiniais apmąstymais dalinosi Šilutės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Remigijus Šemeklis. Plačiau apie renginį skaitykite “Šilutės žiniose” [...]

Dvi tėvynės

kun. Remigijus ŠEMEKLIS Būdami krikščionimis, mes turime ne vieną, bet dvi tėvynes. Viena jų yra žemiška. Kita – dangiška. Dangiškoji turi daug vardų: „Dangaus karalystė“, „Rojus“, „Dangus“. Abi jos lygiai brangios ir svarbios.

Teologijos centro choras

Penktojo Gavėnios sekmadienio pamaldose Šilutėje ir Pagėgiuose giedojo Klaipėdos universiteto Teologijos centro choras (vad. Edita Fiodorova). Nuotraukoje: Teologijos centro choras po pamaldų Pagėgiuose. Nuotraukoje: džiugiai nuteikė nuoširdus bendravimas su pagėgiškiais jų parapijos namuose. Nuotraukoje: kaip padėkos už šiltą priėmimą ženklas – skambėjo jaunimo giesmės. NUOTRAUKOS GIESMIŲ ĮRAŠAI: 1. Ištiesk sparnus galingus , 2. Jis buvo [...]

Viešpats trokšta mus matyti savo draugais

kun. Remigijus ŠEMEKLIS Viename posakyje apie draugystę sakoma: “pasakyk, kas tavo draugai ir aš pasakysiu, kas tu esi”. Draugai ne tik keičiasi, bet ir nepastebimai keičia tuos, su kuriais bendrauja. Kuo toliau, tuo labiau tampu įsitikinęs, kad su kuo bendraujame/draugaujame, daug pasako apie mus, kas esame ir kuo tampame.

LEBMS visuotinis susirinkimas Klaipėdoje

Po naujos choralų knygos pristatymo, Klaipėdos bažnyčioje įvyko eilinis visuotinis LEBMS narių susirinkimas, kurio metu buvo išklausyta revizijos komisijos ataskaita apie Sandraugos finansinę veiklą 2007 metais. Po jos – savo ataskaitas bei numatomos 2008 m. veiklos gaires pateikė darbuotojai. Nuotraukoje: LEBMS pirmininkė Laura Matuzaitė, sekretorė Renata Moraitė, susirinkimui pirmininkavęs Tadas Sperauskas. Nuotraukoje: daug pagiriamųjų žodžių [...]

Choralų knygos ir giesmyno pristatymas Klaipėdoje

Nuotraukoje: Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčia. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko antrasis giesmyno “Krikščioniškos giesmės” pristatymas. Šį kartą – jau su choralų knyga vargonininkams. Nuotraukoje: giesmyno ruošimo komisija. Giesmyno ruošimo komisija dalinosi savo prisiminimais kaip buvo ruošiamas giesmynas, kokį kelią turėjo nueiti, kol “tapo kūnu” ir pasiekė Lietuvos ir išeivijos liuteronų parapijas. Nuotraukoje: Kun. L. Fetingio [...]