LEBMS visuotinis susirinkimas Klaipėdoje

Po naujos choralų knygos pristatymo, Klaipėdos bažnyčioje įvyko eilinis visuotinis LEBMS narių susirinkimas, kurio metu buvo išklausyta revizijos komisijos ataskaita apie Sandraugos finansinę veiklą 2007 metais. Po jos – savo ataskaitas bei numatomos 2008 m. veiklos gaires pateikė darbuotojai. Nuotraukoje: LEBMS pirmininkė Laura Matuzaitė, sekretorė Renata Moraitė, susirinkimui pirmininkavęs Tadas Sperauskas. Nuotraukoje: daug pagiriamųjų žodžių [...]

Choralų knygos ir giesmyno pristatymas Klaipėdoje

Nuotraukoje: Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčia. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko antrasis giesmyno “Krikščioniškos giesmės” pristatymas. Šį kartą – jau su choralų knyga vargonininkams. Nuotraukoje: giesmyno ruošimo komisija. Giesmyno ruošimo komisija dalinosi savo prisiminimais kaip buvo ruošiamas giesmynas, kokį kelią turėjo nueiti, kol “tapo kūnu” ir pasiekė Lietuvos ir išeivijos liuteronų parapijas. Nuotraukoje: Kun. L. Fetingio [...]