Interviu su kunigu Romualdu

  Kun. Romualdas Liachavičius (1973-02-17) labiausiai žinomas kaip jaunimo giesmių autorius. Tokios giesmės ir dainelės kaip „Mielas mano drauge“, „Mūsų meilės giesmės skamba plačiai“, „Jėzaus vardui Danguje“, „Sėjau žirnius ir pupas“ bei kitos jau gerą dešimtmetį yra giedamos jaunimo stovyklose, susibūrimuose, pamaldose.

Klaipėdos parapija jau turi antrą kunigą

Kovo 15 d. (šešt.) popietę Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijoje tarnauti antruoju kunigu (vikaru) buvo įvestas kun. Romualdas Liachavičius. Nuotraukoje: (antra eilė iš kairės) kun. Reincholdas Moras, kun. Liudas Fetingis, (pirma eilė) kun. Romualdas Liachavičius, vysk. Mindaugas Sabutis. Nuotraukoje: Šventėje dalyvavę LELB dvasininkai. Pamaldų NUOTRAUKOS