Ataskaitinis Šilutės “Sandoros” susirinkimas

Įvyko ataskaitinis “Šilutės Sandoros” susirinkimas. Susirinkimo metu “Sandoros” buhalterė ir revizijos komisija pateikė labdaros organizacijos finansinę ataskaitą. Pirmininkė Astrita Liepienė – perskaitė ataskaitą apie vykdytą veiklą, asmenims ir įvairioms Šilutės rajono organizacijoms suteiktą pagalbą, dėkojo nariams už darbą. Naujomis “Šilutės Sandoros” pilnateisėmis narėmis tapo Astra Kundrotaitė ir Svetlana Tubutienė. Jos per pastaruosius metus pasižymėjo kaip [...]