“Šilutės Sandoros” rėmėjai iš Johanitų ordino – Šilutėje

  Nuotraukoje “Šilutės Sandoros” darbuotojai sutinka Johanitų ordino atstovus Astra KUNDROTAITĖ Gegužės 18 – 21 dienomis „Šilutės Sandoroje“ svečiavosi grupė iš Berlyno, atstovavusių Johanitų ordino Branderburgo srities grandį (vok. Brandenburgische Provinzial – Genossenschaft des Johanniterordens). Ši organizacija nuo 1996 metų teikia piniginę paramą „Šilutės Sandoros“ globojamų vaikų maitinimui. Rėmėjai aplanko „Sandorą“ kiekvienų metų pavasarį ir [...]

Šilutės parapijos jaunimas lankėsi Švedijoje

  Gegužės 23-25 dienomis Šilutės parapijos jaunimo ansamblis lankėsi Švedijoje, Ovansjö parapijos konfirmacijos šventėje. Jaunimo vokalinis-instrumentinis ansamblis (vad. Edita Vaškaitytė) šventėje giedojo anglų ir lietuvių kalbomis išmoktas giesmes.

Jaunimo pamaldos Kėdainiuose

kun. Arvydas MALINAUSKAS Gegužės 18 d. (Šv. Trejybės sekmadienį) Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios jaunimo pamaldos, į kurias susirinko apie 60-70 dalyvių (iš Kretingos, Žemaičių Naumiesčio, Tauragės, Jurbarko, Kauno, Vilniaus ir Kėdainių).

Giesmių giesmelė 2008

 Vorusnėlė Nuostabus dalykas ta giesmė. O ypač kai ją gieda vaikai. Žiūri į juos, klausaisi ir taip gera pasidaro. Pasimiršta rūpesčiai, kažkur dingsta jaudulys ir nuovargis, geros mintys aplanko. Tiesiog malonu, kai matai tas nuoširdžias ir geras vaikų akis, girdi linksmus ir skambius balsus. skaityti…  lebms.lt

Knygos “Pasipriešinimas ir nuolankumas” pristatymas

2007-12-15 Apie Dietricho Bonhoefferio knygą „Pasipriešinimas ir nuolankumas. Laiškai ir užrašai iš nelaisvės“. „Avilio“ svečiai – Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Dialogo kultūros instituto direktorius Rimantas Meškėnas, šios knygos vertėja Irena Tumavičiūtė. Laidos autorius ir vedėjas – Audrys Antanaitis. Klausytis…  “Žinių Radijas”

Jaunimo pamaldos Kėdainiuose

LELB Jaunimo centras kviečia į jaunimo pamaldas Kėdainiuose gegužės 18 d. (sekmadienį), 14.00 val. Vakarų Lietuvos parapijų jaunimas turės galimybę drauge vykti autobusu (iš Kretingos per Klaipėdą ir t.t.). Dėl šios galimybės kreipkitės į JC valdybos pirmininkę Rūtą Šulskienę: Tel. 8 610 40948, jcentras@yahoo.de

kun. E. Rogos sveikinimas

kun. Ernst ROGGA Malonė jums ir ramybė nuo Dangaus Tėvo, Jėzaus Kristaus ir Šventosios Dvasios! Mylimi Jėzuje Kristuje! Širdingai sveikinu visus Sekminių šventės proga su žodžiais iš pranašo Malachijo: „Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė su gydančiais spinduliais.“ (3,20) Išganymo saulė, kaip žinome, yra Jėzus Kristus. Labai svarbu, kad Šventoji Dvasia vietoje Jėzaus [...]

LELB kunigų konventas Klaipėdoje

  Gegužės 9-10 dienomis visi Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios žinioje esantys kunigai buvo pakviesti dalyvauti kunigų konvente Klaipėdoje. Konventas prasidėjo pamaldomis su Šventąja Vakariene. Po jų, vysk. Mindaugas Sabutis pasidalino savo, kaip kunigų sielovadininko, įžvalgomis apie kunigų pašaukimą kunigystei ir dvasinį gyvenimą. Ypač buvo akcentuota asmeninės ir bendros su kitais tikinčiaisiais maldos būtinybė.

Svečiai iš Švedijos lankėsi Šilutės parapijoje

Gegužės 3-5 dienomis Šilutės evangelikų liuteronų parapijoje lankėsi grupė iš Ovansjö parapijos Švedijoje. Jau antri metai švedų parapijos konfirmantai su parapijos kunigu prieš konfirmaciją savaitgaliui atvyksta į Šilutę. Šiemet – apsilankė 37 žmonės.

Didžių vyrų šešėlyje – šventos moterys

kun. Remigijus ŠEMEKLIS Ar pastebėjote kokios jos gražios? Mintyse turiu ne išdailintas, trokštančias į save dėmesį patraukti paneles, bet … motinas, moteris su meile žvelgiančias į savo vaikus. Kas jas daro tokiomis gražiomis, pavasarinėmis laukų ir dekoratyvinių sodų gėlėmis? Manau, kad apie viską, net save, pamirštanti meilė.