LELB kunigų konventas Klaipėdoje

  Gegužės 9-10 dienomis visi Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios žinioje esantys kunigai buvo pakviesti dalyvauti kunigų konvente Klaipėdoje. Konventas prasidėjo pamaldomis su Šventąja Vakariene. Po jų, vysk. Mindaugas Sabutis pasidalino savo, kaip kunigų sielovadininko, įžvalgomis apie kunigų pašaukimą kunigystei ir dvasinį gyvenimą. Ypač buvo akcentuota asmeninės ir bendros su kitais tikinčiaisiais maldos būtinybė.