“Šilutės Sandoros” rėmėjai iš Johanitų ordino – Šilutėje

  Nuotraukoje “Šilutės Sandoros” darbuotojai sutinka Johanitų ordino atstovus Astra KUNDROTAITĖ Gegužės 18 – 21 dienomis „Šilutės Sandoroje“ svečiavosi grupė iš Berlyno, atstovavusių Johanitų ordino Branderburgo srities grandį (vok. Brandenburgische Provinzial – Genossenschaft des Johanniterordens). Ši organizacija nuo 1996 metų teikia piniginę paramą „Šilutės Sandoros“ globojamų vaikų maitinimui. Rėmėjai aplanko „Sandorą“ kiekvienų metų pavasarį ir [...]