Šilutėje pamaldos “Vilko vaikams”

Nuotraukoje: “Vilko vaikai” prie Šilutės ev. liuteronų bažnyčios. Liepos 28 dieną Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje pasimelsti rinkosi Tauragės apskrityje gyvenantys „Vilko vaikai“ (vok. Wolfskinder). Taip vadinami vaikai, kurie iš Rytprūsių atklydo į Lietuvą ir buvo užauginti lietuvių šeimose. Jų globėjas berlynietis Günter F. Toepferis, giliai sujaudintas tragiškų “Vilko vaikų” likimų, organizuoja ekskursijas po Lietuvą bei [...]

Raseinių parapija

Nuotraukoje: Kunigas Ridas Tamulis ir zakristijonas Kleopas Tamulis (kairėje) Liuteroniškos pamaldos Raseiniuose pradėtos laikyti 1554 m. valdant Bilevičiams, tačiau parapija įsteigta tik 1816 metais. 1818 metais Raseiniuose pastatyta medinė evangelikų liuteronų bažnyčia. 1853 metais, carinei valdžiai likvidavus vienuolyną, Raseinių liuteronai įsigijo nebaigtą statyti karmelitų bažnyčią, kurią užbaigė ir 1862 m. pašventino. Parapijos veikla buvo nutraukta [...]

Dievas moko pamatyti Jo nustatytas ribas

kun. Remigijus ŠEMEKLIS “Visų dalykų galas – arti” (I Pt 4,7) Pradžios knygoje sakoma, kad Dievas sutvėrime nustatė aiškias ribas ir per dangaus šviesulius žmones moko skaičiuoti (ir branginti!) dienas: tam, kad nepamestume nei vienos dienos, nei vienos šventės, o ypač – Didžiosios dienos, kurią kiekvienas turės duoti ataskaitą Dievui. Plačiau…

Palyginimas apie talentus (Mt 25,14-30)

  Kun. Ridas TAMULIS Gali kilti klausimas: ar ekonomika gali mus pamokyti apie Dangaus karalystę? Šis Jėzaus palyginimas apie turtuolį, kuris, iškeliaudamas į kitą šalį, patikėjo savo pinigus tarnams, buvo gerai suprantamas tiems, kurie Jo klausėsi. Tais laikais prekybininkai ir verslininkai iškeliaudami savo verslą palikdavo tvarkyti kitiems, dažniausiai savo ūkvedžiams, tarnams.

Dešimtasis Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios Sinodas

    Liepos 19 d. Tauragėje įvyko dešimtasis Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios (LELB) Sinodas. Eiliniu šio Sinodo nepavadinsi! Greičiau – istorinis. Po šventinių Sinodo atidarymo pamaldų, pirmaisiais Statuto pakeitimais Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia įteisino susijungimo faktą su išeivijos Bažnyčia. Nuo šios dienos LELB vystys savo misiją tarp lietuviškai kalbančių liuteronų gyvenančių Lietuvoje ir už jos [...]

Pučiamųjų seminaras Vanaguose

Irena TUMELIONYTĖ LEBMS pučiamųjų orkestrų koordinatorė Klaipėdos parapijos vargonininkė 2008 m. liepos 1 – 6 dienomis į Vanagų stovyklą susirinko didelis būrys jaunimo. Čia buvo mokomasi apie krikštą, atleidimą ir Šventąją Vakarienę. Pamokėles vedė kun. Ridas Tamulis, kun. Remigijus Šemeklis, kun. Liudas Miliauskas. Vaikai galėjo džiaugtis koncertais, laisvalaikiu ir sportu. Šiemet Vanagų stovykla šiek tiek [...]

Riterių stovyklavietė – Vanaguose

Liepos 12-13 dienomis prie Vanagų bažnyčios buvo įsikūrusi riterių stovyklavietė. Jos metu jaunuoliai ir merginos dalinosi istorijos ir senovinės kulinarijos žiniomis, šaudė iš lanko, o vakare rinkosi bažnyčioje maldos ir susikaupimo valandai. Stovyklos vadovas kun. Romualdas Liachavičius.

Tarpbažnytinis susitikimas Vilniuje

Nuotraukoje: Vladimiras Meyersonas ir vysk. Mindaugas Sabutis Liepos 10 d. Vilniuje įvyko susitikimas, kuriame vyskupas Hans-Jörg Voigt (SELK, Vokietija) kartu su Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vysk. Mindaugu Sabučiu bei Savarankiškos Baltarusijos evangelikų liuteronų Bažnyčios prezidentu Vladimiru Meyersonu aptarė glaudesnio bendradarbiavimo su baltarusiais galimybes, bei konkrečiai – vieno ilgą laiką tarnaujančio bažnyčioje diakono įšventinimo į kunigus [...]

Konfirmacija Žukų evangelikų liuteronų parapijoje

Aštuntąjį sekmadienį po Šv. Trejybės (2008 m. liepos 13 d.) Žukų evangelikų liuteronų parapijoje įvyko pirmosios po Antrojo pasaulinio karo konfirmacijos pamaldos, kuriose dalyvavo 68 parapijiečiai ir svečiai. Kun. Ridas Tamulis konfirmavo penketą parapijiečių: vieną suaugusią, du berniukus ir dvi mergaites.

Klaipėdos parapijos stovykla Šilininkuose

Liepos 8-11 dienomis Šilininkuose (Šilutės r.) kempinge vyko Klaipėdos parapijos stovykla “Mes – Dievo šeima”.