Tarpbažnytinis susitikimas Vilniuje

Nuotraukoje: Vladimiras Meyersonas ir vysk. Mindaugas Sabutis Liepos 10 d. Vilniuje įvyko susitikimas, kuriame vyskupas Hans-Jörg Voigt (SELK, Vokietija) kartu su Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vysk. Mindaugu Sabučiu bei Savarankiškos Baltarusijos evangelikų liuteronų Bažnyčios prezidentu Vladimiru Meyersonu aptarė glaudesnio bendradarbiavimo su baltarusiais galimybes, bei konkrečiai – vieno ilgą laiką tarnaujančio bažnyčioje diakono įšventinimo į kunigus [...]

Konfirmacija Žukų evangelikų liuteronų parapijoje

Aštuntąjį sekmadienį po Šv. Trejybės (2008 m. liepos 13 d.) Žukų evangelikų liuteronų parapijoje įvyko pirmosios po Antrojo pasaulinio karo konfirmacijos pamaldos, kuriose dalyvavo 68 parapijiečiai ir svečiai. Kun. Ridas Tamulis konfirmavo penketą parapijiečių: vieną suaugusią, du berniukus ir dvi mergaites.