Palyginimas apie talentus (Mt 25,14-30)

  Kun. Ridas TAMULIS Gali kilti klausimas: ar ekonomika gali mus pamokyti apie Dangaus karalystę? Šis Jėzaus palyginimas apie turtuolį, kuris, iškeliaudamas į kitą šalį, patikėjo savo pinigus tarnams, buvo gerai suprantamas tiems, kurie Jo klausėsi. Tais laikais prekybininkai ir verslininkai iškeliaudami savo verslą palikdavo tvarkyti kitiems, dažniausiai savo ūkvedžiams, tarnams.