Raseinių parapija

Nuotraukoje: Kunigas Ridas Tamulis ir zakristijonas Kleopas Tamulis (kairėje) Liuteroniškos pamaldos Raseiniuose pradėtos laikyti 1554 m. valdant Bilevičiams, tačiau parapija įsteigta tik 1816 metais. 1818 metais Raseiniuose pastatyta medinė evangelikų liuteronų bažnyčia. 1853 metais, carinei valdžiai likvidavus vienuolyną, Raseinių liuteronai įsigijo nebaigtą statyti karmelitų bažnyčią, kurią užbaigė ir 1862 m. pašventino. Parapijos veikla buvo nutraukta [...]

Dievas moko pamatyti Jo nustatytas ribas

kun. Remigijus ŠEMEKLIS “Visų dalykų galas – arti” (I Pt 4,7) Pradžios knygoje sakoma, kad Dievas sutvėrime nustatė aiškias ribas ir per dangaus šviesulius žmones moko skaičiuoti (ir branginti!) dienas: tam, kad nepamestume nei vienos dienos, nei vienos šventės, o ypač – Didžiosios dienos, kurią kiekvienas turės duoti ataskaitą Dievui. Plačiau…