Šilutėje pamaldos “Vilko vaikams”

Nuotraukoje: “Vilko vaikai” prie Šilutės ev. liuteronų bažnyčios. Liepos 28 dieną Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje pasimelsti rinkosi Tauragės apskrityje gyvenantys „Vilko vaikai“ (vok. Wolfskinder). Taip vadinami vaikai, kurie iš Rytprūsių atklydo į Lietuvą ir buvo užauginti lietuvių šeimose. Jų globėjas berlynietis Günter F. Toepferis, giliai sujaudintas tragiškų “Vilko vaikų” likimų, organizuoja ekskursijas po Lietuvą bei [...]