Atsisveikinimo su Šilutės parapija pamaldos

Rugpjūčio 24 d., po šešių metų kunigystės Šilutėje, įvyko kun. Remigijaus Šemeklio atsisveikinimo su Šilutės parapija pamaldos. Nuo rugsėjo 1 d. laikinai, kol bus paskirtas nuolatinis kunigas, parapijos kunigu klebonu skiriamas kun. Jonas Liorančas.

Interviu su kun. J. Lioranču

Astrida PETRAITYTĖ Lietuvos evangelikų liuteronų bendruomenė, nors ir būdama konfesine mažuma, savo centruose- Tauragėj, Klaipėdoj, Vilniuj – yra gana gausi, veikli, pastebima. Žvelgdamas į šias parapijas, gali pamanyti: negandos ūžė ir praūžė, dabar gyvenimas vėl verda… Tačiau šį paviršutinišką optimizmą sveika kiek atšaldyti apsilankius kokioje kaimo bažnytėlėje – vienoje iš tų, kur prieškaryje susiburdavo gausus [...]