Interviu su kun. J. Lioranču

Astrida PETRAITYTĖ Lietuvos evangelikų liuteronų bendruomenė, nors ir būdama konfesine mažuma, savo centruose- Tauragėj, Klaipėdoj, Vilniuj – yra gana gausi, veikli, pastebima. Žvelgdamas į šias parapijas, gali pamanyti: negandos ūžė ir praūžė, dabar gyvenimas vėl verda… Tačiau šį paviršutinišką optimizmą sveika kiek atšaldyti apsilankius kokioje kaimo bažnytėlėje – vienoje iš tų, kur prieškaryje susiburdavo gausus [...]