Atsisveikinimo su Šilutės parapija pamaldos

Rugpjūčio 24 d., po šešių metų kunigystės Šilutėje, įvyko kun. Remigijaus Šemeklio atsisveikinimo su Šilutės parapija pamaldos. Nuo rugsėjo 1 d. laikinai, kol bus paskirtas nuolatinis kunigas, parapijos kunigu klebonu skiriamas kun. Jonas Liorančas.