Susivienijo Lietuvos ir išeivijos ev. liuteronų bažnyčios

10-asis LELB Sinodas Tauragėje Nuo šiol Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia vienija tikinčiuosius, gyvenančius Lietuvoje ir už jos ribų. Liepos 19 d. Tauragės Martyno Mažvydo ev. liuteronų bažnyčioje sušauktas 10-asis LELB Sinodas pritarė 2007 m. gegužės 19 d. Čikagoje įvykusio 11-ojo Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje Sinodo nutarimui „Prisijungti prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir toliau [...]