Savo paklydėliams Šilutė nupirko krikščionišką globą

Aldona ALEKSĖJŪNIENĖ (lrytas.lt)  Nuotraukoje: Vyžių parapijos namuose kuriasi reabilitacijos centras. (lrytas.lt) Nors pats viduržiemis, bet valdišką nakties prieglaudą benamiams policijos blaivyklos kamerose Šilutė uždarė. Ir ne todėl, kad pritrūko vargetoms atjautos, o kad pakeitė ją žmogiškesne ir reikalingesne – socialine globa ir reabilitacija. Ir truks ji ne vieną žiemą, bet ištisus pusantrų metų. Plačiau…