Kuriasi jaunimo grupė

Svarbi informacija jaunimui! Šilutės evangelikų liuteronų parapijos namuose kuriasi “Jaunimo klubas“. Jaunimo grupės susibūrimai vyks sekmadieniais 12 val. (po pamaldų). Jaunimo grupės iniaciatorė - Elena Žemaitytė. Tel. +370 650 95652 Esate maloniai laukiami!

Kristupo Valterio Banaičio 10-osios mirties metinės

Muzikos sandrauga kviečia (ir ragina) šį rudenį paminėti įžymiojo lietuvininkų kompozitoriaus ir vargonininko Valterio Kristupo Banaičio mirties 10 –ąsias metines (90-osios gimimo metinės buvo 2008 09 26). Mirė Jis 1999 09 09 Fiurstenberge, Vokietijoje, o spalio 22 dieną Jo palaikai buvo perlaidoti Bitėnų – Rambyno kapinėse. Šilutės evangelikų liuteronų parapija pamaldose prisimins kompozitorių K. V. Banaitį spalio 25 [...]

Vokietijos pučiamųjų orkestrų dienose

Klaipėdos ir Šilutės parapijų orkestrantai dalyvavo Vokietijos pučiamųjų orkestrų dienose.

Pučiamųjų instrumentų seminaras Šilutėje

Irena TUMELIONYTĖ 2009 m. birželio 23 – 28 dienomis Šilutėje vyko pučiamųjų instrumentų seminaras į kurį suvažiavo 35 muzikantai iš visos Lietuvos. Seminarui vadovavo Gražvydas Raila (Šilutės orkestro vadovas), seminarą organizavo, parengė programą (sąsiuvinį) PIO koordinatorė Irena Tumelionytė.  Darbas vyko labai intensyviai. Repetavome 3 valandas ryte ir trys valandas po pietų. Turėjome nemažą grupelę pradedančiųjų, [...]