Kristupo Valterio Banaičio 10-osios mirties metinės

Muzikos sandrauga kviečia (ir ragina) šį rudenį paminėti įžymiojo lietuvininkų kompozitoriaus ir vargonininko Valterio Kristupo Banaičio mirties 10 –ąsias metines (90-osios gimimo metinės buvo 2008 09 26). Mirė Jis 1999 09 09 Fiurstenberge, Vokietijoje, o spalio 22 dieną Jo palaikai buvo perlaidoti Bitėnų – Rambyno kapinėse. Šilutės evangelikų liuteronų parapija pamaldose prisimins kompozitorių K. V. Banaitį spalio 25 [...]