Evangeliškos pamaldos Gargžduose

Gargždų katalikų bažnyčios koplyčioje pradėtos laikyti pamaldos evangelikams liuteronams. Artimiausios pamaldos Gargžduose planuojamos sausio 17 d. (sekm.) 14,00 val. Daugiau informacijos suteiks kun. Liudvikas Fetingis Tel. 8-680-90423.