„Pateisinimas“, „išteisinimas“ ar „nuteisinimas“?

Knygos „Augsburgo tikėjimo išpažinimas. Augsburgo išpažinimo apologija“ pristatymo metu kilo diskusija dėl panaudoto termino „nuteisinti“. Po jos, diskusijos dalyviai apgailestavo, kad neturėjo diktofono, kurio pagalba būtų buvę galima viską, kas buvo kalbėta, pažodžiui atkurti. Turiu prisipažinti, kad išgirsti argumentai, dalinai, pakeitė išankstinę nuostatą dėl knygoje vartojamų, netradiciškai skambančių, terminų.

Knygos pristatymas KU Teologijos katedroje

Nuotraukoje: Augsburgo konfesijos ir Apologijos vertimo į lietuvių kalbą pristatymas Teologijos katedros koplyčioje. (Iš kairės) dr. Arūnas Baublys, kun. Saulius Juozaitis, red. Petras Kimbrys. Kovo 4 d. Klaipėdos universiteto Teologijos katedroje vyko ilgai lauktas 2009 metais Kaune išleistos knygos „Augsburgo tikėjimo išpažinimas. Augsburgo išpažinimo apologija“ pristatymas, kurio data dėl objektyvių priežasčių buvo keletą kartų nukelta [...]

Konferencija „Asmenybės atkūrimas posovietiniame kontekste“

Vasario 26-27 d. Klaipėdoje vyko konferencija „Asmenybės atkūrimas posovietiniame kontekste“, kurią organizavo LCC tarptautinis universitetas. Šis, žiniasklaidoje per mažai dėmesio sulaukęs įvykis, teologo akimis žvelgiant, yra svarbus tuo, nes leidžia prognozuoti tolimesnę krikščioniškų bažnyčių Lietuvoje raidą, ekumeninio judėjimo mūsų šalyje potencialą ir realias galimybes.