Konferencija „Asmenybės atkūrimas posovietiniame kontekste“

Vasario 26-27 d. Klaipėdoje vyko konferencija „Asmenybės atkūrimas posovietiniame kontekste“, kurią organizavo LCC tarptautinis universitetas. Šis, žiniasklaidoje per mažai dėmesio sulaukęs įvykis, teologo akimis žvelgiant, yra svarbus tuo, nes leidžia prognozuoti tolimesnę krikščioniškų bažnyčių Lietuvoje raidą, ekumeninio judėjimo mūsų šalyje potencialą ir realias galimybes.