Knygos pristatymas KU Teologijos katedroje

Nuotraukoje: Augsburgo konfesijos ir Apologijos vertimo į lietuvių kalbą pristatymas Teologijos katedros koplyčioje. (Iš kairės) dr. Arūnas Baublys, kun. Saulius Juozaitis, red. Petras Kimbrys. Kovo 4 d. Klaipėdos universiteto Teologijos katedroje vyko ilgai lauktas 2009 metais Kaune išleistos knygos „Augsburgo tikėjimo išpažinimas. Augsburgo išpažinimo apologija“ pristatymas, kurio data dėl objektyvių priežasčių buvo keletą kartų nukelta [...]