„Pateisinimas“, „išteisinimas“ ar „nuteisinimas“?

Knygos „Augsburgo tikėjimo išpažinimas. Augsburgo išpažinimo apologija“ pristatymo metu kilo diskusija dėl panaudoto termino „nuteisinti“. Po jos, diskusijos dalyviai apgailestavo, kad neturėjo diktofono, kurio pagalba būtų buvę galima viską, kas buvo kalbėta, pažodžiui atkurti. Turiu prisipažinti, kad išgirsti argumentai, dalinai, pakeitė išankstinę nuostatą dėl knygoje vartojamų, netradiciškai skambančių, terminų.