Choro ir vargonų muzikos sakraliniai koncertai

Akimirkos iš “Šilutės Sandoros” organizuotos vaikų vasaros stovyklos

        Astros KLEINIENĖS nuotraukos. Daugiau nuotraukų…