Liuteronų bažnyčia atsisveikino su kun. Ernstu Roga

Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia atsisveikino su kunigu Ernstu Roga, kuris buvo palaidotas Vanagų kapinėse “kunigų kalnelyje”. [Kun. R. Šemeklio nuotrauka] Prie kun. Ernsto Rogos supilto kapo nuotraukoje įsiamžino (iš kairės į dešinę): kun. Romualdas Liachavičius, diak. Arūnas Žydaitis, diak. Karolis Skausmenis, kun. Saulius Juozaitis, kun. Reincholdas Moras, kun. Tomas Sakas (ev. reformatų [...]