In memoria

   Kunigas Ernstas Roga gimė 1929 m. rugpjūčio 4 d. Rukuose. Vokiškai kalbantys Ernsto tėvai – Johanas ir Lidija Rukuose turėjo 15 ha žemės. Jiems gimė keturi vaikai, visi keturi – sūnūs. Tų pačių metų rugpjūčio 25 d. Ernstas buvo pakrikštytas Rukų bažnyčioje. Pradinę mokyklą lankė taip pat Rukuose. Progimnaziją iki 1944 metų vasaros lankė Pagėgiuose, [...]

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos dovana šilutiškiams – koncertas Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje

Nuotraukoje (iš kairės): Dainius Puišys, Julija Stupnianek, Bernardas Vasiliauskas. [kun. R. Šemeklio nuotr.] 2010 m. spalio 15 d. Frydricho Bajoraičio viešoji biblioteka, švęsdama 65 metų jubiliejų, šilutiškiams dovanojo koncertą “Giesmė ir žodis Tavo šlovei”. Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje eiles deklamavo aktorė Gražina Urbonaitė, vargonais grojo Bernardas Vasiliauskas, giedojo solistai Julija Stupnianek (sopranas) ir Dainius Puišys [...]

“Šilutės Sandora” dovanojo pažintinę ekskursiją

Nuotraukoje: Šilutiškiai senjorai dalyvavę pažintinėje kelionėje.     Saulėtą rudens dieną, “Šilutės Sandora” dovanojo šilutiškiams senjorams pažintinę kelionę po Klaipėdos kraštą. Kelionės organizatorė – Sandoros pirmininkė Astrita Liepienė, rėmėjas – Franz Lausch iš Rostoko.

Johaniterių ordino suvažiavimas Ryne

Nuotraukoje: Tido von Brederlow ir Astrita Liepienė.     S. Liepio nuotraukos. Daugiau nuotraukų… Spalio 1-4 dienomis mazūriškoje Lenkijos dalyje įvyko Johaniterių ordino riterių suvažiavimas. Pamaldų metu, Ketrzyn/Rastenburgo evangelikų bažnyčioje buvo įšventinti penki nauji riteriai, dar du riteriai – pagerbti garbės riterio kryžiais. Keturiems socialinės Johaniterių ordino veiklos partneriams, tame tarpe ir “Šilutės Sandoros” vadovei [...]

Vanaguose – parapijos namų restauracijos pabaigtuvės

     G. Kleinaitės nuotraukos. Daugiau nuotraukų… Skaityti apie šventę Vanaguose…

Liuteronų bažnyčioje – naujas diakonas

2010 m. rugsėjo 25 d. (šešt.) diakono tarnystei Šilutėje buvo ordinuotas KU evangeliškosios teologijos katedros absolventas Gediminas Kleinas. Šventinėms pamaldoms vadovavo vysk. Mindaugas Sabutis. Naujojo diakono šventinimo ir įvedimo pamaldose dalyvavo kun. Ričardas Dokšas (Vilnius), kun. Remigijus Šemeklis (Šilutė), diak. Karolis Skausmenis (Tauragė). Šventės metu vargonavo Edita Vaškaitytė. Šventę giesmėmis papuošė Algirdo Leonavičiaus ir Kornelijos [...]