In memoria

   Kunigas Ernstas Roga gimė 1929 m. rugpjūčio 4 d. Rukuose. Vokiškai kalbantys Ernsto tėvai – Johanas ir Lidija Rukuose turėjo 15 ha žemės. Jiems gimė keturi vaikai, visi keturi – sūnūs. Tų pačių metų rugpjūčio 25 d. Ernstas buvo pakrikštytas Rukų bažnyčioje. Pradinę mokyklą lankė taip pat Rukuose. Progimnaziją iki 1944 metų vasaros lankė Pagėgiuose, [...]