Ištirtas XVIII a. liuteronų giesmynas

Edita Vaškaitytė  Sausio 7-ąją Klaipėdos universiteto (KU) Menų fakultete pristatyta nauja prof. habil. dr. Guido Michelini monografija „Jono Berento Isz naujo pérveizdėtos ir pagérintos Giesmū Knygos Mörlino traktato pritaikymas poezijoje“.