Miesto šventės renginiai

  Data     Renginio pavadinimas, vieta ir atlikėjai 2011 05 22 10,00 val. Pamaldos su svečiais iš Vokietijos Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pamaldų metu giedos Klaipėdos ir Šilutės vokiečių bendrijų chorai.  2011 05 25 17,30 val.  Muzikos mokyklos baigiamųjų klasių diplomų įteikimo ceremonija Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje. 2011 05 26 17,30 val. Koncertinė programa [...]

Koncertavo VEF Pilies vyrų vokalinis ansamblis

Nuo Koncertai 2011 m. gegužės 8 d. (sekm.) 17 val. Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje (Lietuvinikų g. 21) koncertavo Rygos VEF Kultūros Pilies vyrų vokalinis ansamblis iš Latvijos. Ansambliui vadovauja doc. Vilnis Salaks. Renginio organizatorius – Klaipėdos apskrities latvių asociacija „Atpūta“.

Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras Šilutėje

Nuo 2011.04.30 suaugusiųjų seminaras 2011 m. balandžio 30 d. (šešt.) Šilutėje vyko šeštasis suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras. Seminarą Šilutės bažnyčios koplyčioje pradėjo kun. Jonas Liorančas pamaldomis pagal rytmetinių pamaldų liturgiją, vargonuojant Marijai Paliokaitei. Šeštajam suaugusiųjų teologinio švietimo seminarui Šilutėje temas buvo paruošę kun. Jonas Liorančas, kun. dr. Charles Evanson, kun. dr. Darius Petkūnas, kun. Mindaugas [...]