Dieviškojo puodžiaus rankose

   Tardami “Tėve mūsų…” ar Tikėjimo išpažinimo žodžius, mes pripažįstame, kad mūsų likimai Dievo rankose. Ar gali būti geresnė, šventesnė ir saugesnė vieta? Tėvai, taip kaip moka, myli savo vaikus ir jais rūpinasi, bet Dievas tai daro visų geriausiai: su begaline meile, su didele išmintimi, kantrybe, be jokios puikybės ir kitų žmogiškų ydų. Jei dėl [...]