Sakralinių giesmių šventė “Teskamba giesmės”

Gieda Šilutės ev. liut. parapijos jaunimo ansamblis. Nuotr. L. Putriuvienės. 2011 m. gruodžio 2 dieną Šilutėje vyko penktoji viso Šilutės rajono vaikų ir jaunimo sakralinių giesmių šventė „Teskamba giesmės“. Šventę Šilutės Naujosios apaštalų bažnyčios pastate organizavo mokytoja Lina Liakšienė kartu su Gardamo pagrindine mokykla. Šio gražaus renginio ištakomis galima laikyti maždaug prieš maždaug dešimtmetį Gražinos [...]